Giải câu 4 bài: Ứng dụng của tích phân trong hình học

  • 1 Đánh giá

Câu 4:Trang 121-sgk giải tích 12

Tính thể tích khối tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi các đường sau quay quanh trục Ox:

a) ,$y = 0$

b) , $y = 0$, $x = 0$, $x = \prod$

c) , $y = 0$, $x = 0$, $x=\frac{\prod}{4}$

Bài làm:

Hướng dẫn giải câu 4 bài Ứng dụng của tích phân trong hình học

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021