Giải câu 5 bài luyện tập chung trang 179 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 179 - sgk toán lớp 3

Hai tấm bìa hình vuông, cạnh đều bằng 9cm, ghép hai tấm bìa này lại thành một hình chữ nhật (xem hình vẽ). tính diện tích hình chữ nhật đó bằng cách khác nhau?

Bài làm:

Bài giải:

Cách 1:

Diện tích của mỗi tấm bìa hình vuông là:

9 x 9 = 81 ()

Diện tích của hình chữ nhật là:

81 x 2 = 162 ()

Đáp số: 162


Cách 2:

Chiều dài của hình chữ nhật là:

9 x 2 = 18 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật là:

18 x 9 = 162()

Đáp số: 162

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021