Giải câu 3 bài luyện tập chung trang 160 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 160 - sgk toán lớp 3

Xã xuân phương có 68700 cây quả. Xã Xuân Hòa có nhiều hơn xã Xuân Phương 5200 cây ăn quả. Xã Xuân Mai có ít hơn xã Xuân Hòa 4500 cây ăn quả. Hỏi xã Xuân Mai có bao nhiêu cây ăn quả ?

Bài làm:

Bài giải:

Xã Xuân Hòa có số cây ăn quả là:

68700 + 5200 = 73900 (cây)

Xã Xuân Mai có số cây ăn quả là:

73900 - 4500 = 69400 (cây)

Đáp số: 69400 cây

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021