Giải bài "bài toán giải bằng hai phép tính" (tiếp theo)

  • 1 Đánh giá

Bài trước, chúng ta đã được học bài "bài toán giải bằng hai phép tính". Vậy sau bài học, các con đã tự làm hết được các bài tập trong sách hay chưa? Hôm nay, chúng ta cũng tiếp tục học bài toán giải bằng hai phép tính. Tuy nhiên, có phần khó hơn so với bài trước nên thầy cô sẽ hướng dẫn giải cụ thể cho các con tham khảo và làm bài nhé.

A. Ví dụ mẫu

Giải bài bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo)

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 51 - sgk Toán lớp 3

Quãng đường từ nhà đến chợ huyện dài 5 km, quãng đường từ chợ huyện đến bưu điện tỉnh dài gấp ba lần quãng đường từ nhà đến chợ huyện (theo sơ đồ sau). Hỏi quãng đường từ nhà đến bưu điện tỉnh dài bao nhiêu ki – lo – mét ?

Giải câu 1 bài bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 1 - sgk Toán lớp 3

Một thùng đựng 24 lít mật ong, lấy 1 : 3 số lít mật ong đó. Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu lít mật ong ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 51 - sgk Toán lớp 3

Giải câu 3 bài bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo)

=> Xem hướng dẫn giải


  • 6 lượt xem
Chủ đề liên quan