Giải câu 5 bài: Luyện tập sgk Toán 7 tập 1 Trang 82

  • 1 Đánh giá

Câu 5: trang 82 - sgk toán 7 tập 1

a) Vẽ góc ABC có số đo bằng .

b) Vẽ góc ABC' kề bù với góc ABC. Hỏi số đo của góc ABC'?

c) Vẽ góc C'BA' kề bù với góc ABC'. Tính số đo của góc C'BA'.

Bài làm:

b. Ta có : " Tổng số đo hai góc kề bù bằng ."

=>

<=>

<=>

<=>

Vậy .

c. Tương tự câu b, ta có :

<=>

<=>

<=>

Vậy .

Mặt khác : Vì và $\widehat{ABC}$ là hai góc đối đỉnh.

=> .

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021