Giải Câu 52 Bài 8: Tính chất ba đường trung trực của tam giác sgk Toán 7 tập 2 Trang 79

  • 1 Đánh giá

Câu 52: Trang 79 - SGK Toán 7 tập 2

Chứng minh định lí: Nếu tam giác có một đường trung tuyến đồng thời là đường trung trực ứng với cùng một cạnh thì tam giác đó là một tam giác cân.

Bài làm:

Giải Câu 52 Bài 8: Tính chất ba đường trung trực của tam giác - sgk Toán 7 tập 2 Trang 79

Xét tam giác với $AH$ là đường trung tuyến đồng thời là đường trung trực nên $AH ⊥ BC$ và $HB = HC$

Xét hai tam giác vuông và $HAC$ có:


chung

(cạnh tương ứng)

Vậy cân tại $A$

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021