Giải câu 58 bài 7: Luyện tập sgk Toán 7 tập 1 Trang 132

  • 1 Đánh giá

Câu 58 : Trang 132 - sgk toán 7 tập 1

Đố: Trong lúc anh Nam dựng tủ cho đứng thẳng, tủ vướng vào trần nhà không ?

Giải bài 7: Định lý Py-ta-go - Toán 7 tập 1

Bài làm:

Gọi d là đường chéo của tủ

vậy đường chéo tủ có chiều dài là

Ta có d2 = 202 + 42 = 400 + 16 = 416.

=> d =

=> d < 21dm

Như vậy anh Nam đẩy tủ đứng thẳng không bị vướng vào trần nhà.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021