Giải câu 72 bài Ôn tập chương II Tam giác sgk Toán 7 tập 1 Trang 141

  • 1 Đánh giá

Câu 72 : Trang 142 - sgk toán 7 tập 1

Đố vui : Dũng đố Cường dùng 12 que diêm bằng nhau để xếp thành :

a) Một tam giác đều ;

b) Một tam giác cân mà không đều;

c) Một tam giác vuông.

Em hãy giúp Cường trong từng trường hợp trên.

Bài làm:

a) Do tam giác đều có 3 cạnh bằng nhau, vì vậy để xếp một tam giác đều từ 12 que diêm Cường cần xếp mỗi cạnh của tam giác là bốn que diêm.

b) Do tam giác cân là tam giác có 2 cạnh bằng nhau, vì vậy Cường cần xếp 2 cạnh bên 5 que diêm, cạnh đáy 2 que.

c) Do tam giác vuông là tam giác có hai cạnh vuông góc với nhau, vì vậy Cường cần xếp tam giác có các cạnh lần lượt là ba, bốn và năm que diêm. (Cạnh huyền 5 que diêm, 2 cạnh bên lần lượt là 3,4 que diêm do 52 = 32 + 42).

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021