Giải câu 62 bài 7: Luyện tập 2 sgk Toán 7 tập 1 Trang 133

  • 1 Đánh giá

Câu 62 : Trang 133 - sgk toán 7 tập 1

Đố: Người ta buộc con Cún bằng sợi dây có một đầu buộc tại điểm O làm cho con Cún cách điểm O nhiều nhất là 9m(h.136). Con cún có thể tới các vị trí A,B,C,D để canh giữ mảnh vườn hình chữ nhật ABCD hay không?(Các kích thước như trên hĩnh vẽ).

Giải bài 7: Định lý Py-ta-go - Toán 7 tập 1

Bài làm:

Để biết được con Cún có thể đến các điểm A, B, C, D để canh giữ vườn hay không, ta cần tính cách đoạn OA, OB, OC, OD:

Áp dụng định lí Py-ta-go ta được:

OA2 = 42 + 32 = 16 + 9 = 25

=> OA = 5 (m)

OB2 = 42 + 62 = 16 + 26 = 52

=>OB = ≈ 7,2(m)

OC2 = 62+ 82= 36 + 64 = 100

=> OC = 10(m)

OD2 = 32 + 82 = 9 + 64 = 73

=>OD= ≈ 8,5(m)

=> OA=5<9; OB≈7,2<9

OC=10>9; OD≈8.5<9

Như vậy con cún có thể đi tới các vị trí A,B,D nhưng không đế được vị trí C

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021