Giải câu 77 bài 10: Luyện tập sgk Toán 7 tập 1 Trang 38

  • 1 Đánh giá

Câu 78 : Trang 38 sgk toán 7 tập 1

Khi nói đến ti vi loại 21 in-sơ, ta hiểu rằng đường chéo màn hình của chiếc ti vi này dài 21 in-sơ (in-sơ (inch) kí hiệu "in" là đơn vị đo chiều dài theo hệ thống Anh, Mĩ, . Vậy đường chéo màn hình của chiếc ti vi này dài khoảng bao nhiêu xentimét ?

Bài làm:

Ta có )

=>Chiều dài đường chéo của chiếc ti vi 21 in là:

Làm tròn đến hàng đơn vị ta được 53cm.

Vậy đường chéo màn hình của chiếc ti vi 21 in dài khoàng 53 cm.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021