Giải bài 2: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận sgk Toán 7 tập 1 Trang 54 56

  • 1 Đánh giá

Bài học này trình bày về các bài toán liên quan đến đại lượng tỉ lệ thuận. Dựa vào cấu trúc SGK toán lớp 7 tập 1, KhoaHoc sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. Tóm tắt lý thuyết

1. Bài toán 1

Chia một số thành 2 phần tỉ lệ với ab. Tìm giá trị của mỗi phần.

2. Bài toán 2

Cho ba số a, b, c lần lượt tỉ lệ với x, y, z. Tìm a, b, c.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 5: trang 55 sgk toán lớp 7 tập 1

Hai đại lượng x và y có tỉ lệ thuận với nhau hay không, nếu:

a.

x12345
y918273645

b.

x12569
y1224607290

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: trang 55 sgk toán lớp 7 tập 1

Thay cho việc đo chiều dài các cuộn dây thép, người ta thường cân chúng. Cho biết mỗi mét dây nặng 25 gam.

a. Giả sử x mét dây nặng y gam. Hãy biểu diễn y theo x.

b. Cuộn dây dài bao nhiêu mét biết rằng nó nặng 4,5 kg?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7: trang 56 sgk toán lớp 7 tập 1

Hạnh và Vân định làm mứt dẻo từ 2,5kg dâu. Theo công thức, cứ 2kg dâu thì cần 3kg đường. Hạnh bảo cần 3,75kg đường, còn Vân bảo cần 3,25kg đường. Theo em ai đúng, ai sai và vì sao?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8: trang 56 sgk toán lớp 7 tập 1

Học sinh của ba lớp 7 cần phải trồng và chăm sóc 24 cây xanh. Lớp 7A có 32 học sinh, lớp 7B có 28 học sinh, lớp 7C có 36 học sinh. Hỏi mỗi lớp phải trồng và chăm sóc bao nhiêu cây xanh, biết rằng số cây xanh tỉ lệ với số học sinh?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 9: trang 56 sgk toán lớp 7 tập 1

Đồng bạch là một loại hợp kim của niken, kém và đồng, khối lượng của chúng lần lượt tỉ lệ 3; 4 và 13. Hỏi cần bao nhiêu kilôgam niken, kẽm, đồng để sản xuất 150kg đồng bạch?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 10: trang 56 sgk toán lớp 7 tập 1

Biết các cạnh của một tam giác tỉ lệ với 2; 3; 4 và chu vi của nó là 45cm. Tính độ dài các cạnh của tam giác đó.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 11: trang 56 sgk toán lớp 7 tập 1

Đố: Đố em tính được trên một chiếc đồng hồ khi kim giờ quay được 1 vòng thì kim phút, kim giây quay được bao nhiêu vòng?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm Đại số 7 bài 2: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận


  • 156 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021