Giải TBĐ địa 12 bài 24: Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 12, giải chi tiết và cụ thể bài 24: Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm sản sách tập bản đồ địa lí lớp 12 trang 40. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 12.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài tập 1: Trang 40 - sách TBĐ địa lí 12

Dựa vào kiến thức trong SGK Địa lí 12, hãy điền vào bảng dưới đây các điều kiện thuận lợi và khó khăn để phát triển ngành thủy sản của nước ta.

Về tự nhiênVề kinh tế - xã hội
Thuận lợi
Khó khăn

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 2: Trang 40 - sách TBĐ địa lí 12

Căn cứ vào bảng số liệu dưới đây:

NămToàn ngành thủy sảnĐánh bắtNuôi trồng

1995

2000

2005

2008

1.584,4 (100%)

2.250,5 (........)

3.465,9 (........)

4.602,0 (........)

1.195,3 (100%)

1.660,9 (........)

1987,9 (........)

2.136,9 (........)

389,1 (100%)

589,6 (.......)

1.478,0 (......)

2.465,6 (.......)

  • Tính tốc độ tăng trưởng sản lượng thủy sản nói chung và sản lượng của từng hoạt động (đánh bắt, nuôi trồng) nói riêng, rồi điền vào bảng trên:
  • Hãy nhận xét tốc độ tăng trưởng.
  • Giải thích sự khác nhau về tốc độ tăng trưởng:

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 3: Trang 41 - sách TBĐ địa lí 12

Dựa vào số liêụ dưới đây:

Giá trị sản xuất lâm nghiệp theo giá thực tế phân theo hoạt động của nước ta (tỉ đồng)

Nămgiá trị sản xuất lâm nghiệpNuôi và trồng rừngKhai thác lâm sảnDịch vụ và các hoạt động lâm nghiệp khác

2000

2008

7.674 (100%)

14.370 (100%)

1.132 (.....)

2040 (......)

6.235 (......)

11.525 (......)

307 (........)

805 (........)

Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất lâm nghiệp phân theo hoạt động năm 2000 và năm 2008

Nhận xét và giải thích sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất lâm nghiệp phân theo hoạt động của nước ta?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 27 lượt xem