Giải toán 3 bài: Luyện tập chung trang 179 sgk

  • 1 Đánh giá

Hôm nay, chúng ta cùng đến với bài luyện tập chung cuối cùng trong chương trình toán lớp 3. Thông qua bài luyện tập này, chúng ta sẽ ôn lại một số dạng toán quen thuộc đã được học ở các bài trước. Để hiểu bài nhanh và giải bài chính xác, các con có thể tham khảo cách thầy cô hướng dẫn giải bài ngay dưới đây.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 179 - sgk toán lớp 3

a) Viết số liền trước của 92458. Viết số liền sau của 69509

b) Viết các số 83507; 69134; 69314 theo thứ tự từ bé đến lớn

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 179 - sgk toán lớp 3

Đặt tính rồi tính:

86127 + 4258

65493 – 2486

4216 x 5

4035 : 8

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 179 - sgk toán lớp 3

Trong một năm, những tháng nào có 31 ngày?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 179 - sgk toán lớp 3

Tìm x:

a)

b)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 179 - sgk toán lớp 3

Hai tấm bìa hình vuông, cạnh đều bằng 9cm, ghép hai tấm bìa này lại thành một hình chữ nhật (xem hình vẽ). tính diện tích hình chữ nhật đó bằng cách khác nhau?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021