Giải câu 3 bài luyện tập chung trang 179 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 179 - sgk toán lớp 3

Trong một năm, những tháng nào có 31 ngày?

Bài làm:

Trong một năm những tháng có 31 ngày là:

  • Tháng 1
  • Tháng 3
  • Tháng 5
  • Tháng 7
  • Tháng 8
  • Tháng 10
  • Tháng 12
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021