Giải toán 3 bài: Luyện tập trang 129 sgk

  • 1 Đánh giá

Để củng cố lại kiến thức về dạng toán liên quan đến rút về đơn vị, chúng ta cùng đến với bài luyện tập ngay sau đây. Hi vọng, bài luyện tập sẽ giúp các con nắm chắc kiến thức và giải toán nhanh chóng và chính xác nhất.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 129 - sgk toán lớp 3

Trong vườn ươm, người ta đã ươm 2032 cây giống trên 4 lô đất, các lô đều có số cây như nhau. Hỏi mỗi lô đất có bao nhiêu cây giống?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 129 - sgk toán lớp 3

Có 2135 quyển vở được xếp vào 7 hộp. Hỏi 5 hộp đó có bao nhiêu quyển vở?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 129 - sgk toán lớp 3

Lập đề toán theo tóm tắt, rồi giải bài toán đó:

Tóm tắt:

4 xe: 8520 viên gạch

3 xe : .... viên gạch

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 129 - sgk toán lớp 3

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 25m, chiều rộng kém chiều dài 8m. Tính chu vi mảnh đất đó?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021