Giải toán 3 bài: Ôn tập về giải toán trang 176 sgk

  • 1 Đánh giá

Trong toán học, bên cạnh việc các con thực hiện các phép tính nhẩm, tính cộng trừ nhân chia, các con còn phải thực hiện các bài giải toán khác nhau có đẩy đủ lời giải và các phép tính. Vậy làm như thế nào để lời giải cũng như các phép tính của mình trong bài toán chính xác nhất. Chúng ta cùng ôn lại bài ôn tập về giải toán.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 176 - sgk toán lớp 3

Hai năm trước đây, số dân của một xã là 5236 người, năm ngoái số dân của xã tăng thêm 87 người, năm nay tăng thêm 75 người. Tính số dân của xã năm nay?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 176 - sgk toán lớp 3

Một cửa hàng có 1245 cái áo, cửa hàng đã bán số áo. Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu cái áo?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 176 - sgk toán lớp 3

Theo kế hoạch, một tổ công nhân phải trông 20 500 cây, tổ đã trồng được số cây. Hỏi theo kế hoạch, tổ đó phải trồng bao nhiêu cây nữa?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 176 - sgk toán lớp 3

Đúng, sai:

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021