Hãy mô tả hiện tượng thiên tai trong mỗi hình sau đây? Hãy mô tả về hiện tượng thiên tai khác mà em biết?

  • 1 Đánh giá

1. Một số hiện tượng thiên tai:

  • Hãy mô tả hiện tượng thiên tai trong mỗi hình sau đây?