Hãy trao đổi với bố mẹ những điều em học được về ngôi nhà thông mình và đề xuất những điều có thể vận dụng...

  • 1 Đánh giá

D. Hoạt động vận dụng

1. Hãy trao đổi với bố mẹ những điều em học được về ngôi nhà thông mình và đề xuất những điều có thể vận dụng cho ngôi nhà của em; nói chuyện với bố mẹ em về chuyện đó xem có thể thực hiện được không.

Bài làm:

Đề xuất cho ngôi nhà thông mình có thể vận dụng được:

  • Sử dụng năng lượng mặt trời đun nước
  • Sử dụng khoá thông minh: nhận diện gương mặt, vân tay, quẹt thẻ,…
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021