Soạn công nghệ VNEN 6: Ngôi nhà của em

  • 1 Đánh giá

Ngôi nhà của em - Sách VNEN công nghệ lớp 6 trang 96. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

1. Em hãy nêu tên các kiểu nhà ở và mô tả các khu vực trong nhà ở của mình

2. Nhóm thảo luận về sự đúng đắn hoặc hợp lí giữa tên các kiểu nhà với đặc điểm ngôi nhà của các thành viên trong nhóm

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

  • Từ hình vẽ mặt bằng của nhà ở, em có thể nêu tên kiểu nhà ở đó
  • Liệt kê tên các khu vực trong mỗi nhà
  • Chỉ ra những điểm hợp lí và không hợp lí trong từng cách bố trí nhà đó

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Bố trí khu vực trong nhà ở

a. Quan sát hình 28

b. Thực hiện nhiệm vụ

  • Từ hình vẽ mặt bằng của nhà ở, em có thể nêu tên kiểu nhà ở đó
  • Liệt kê tên các khu vực trong mỗi nhà
  • Chỉ ra những điểm hợp lí và không hợp lí trong từng cách bố trí nhà đó

=> Xem hướng dẫn giải

2. Bố trí hợp lí một số khu vực nhà ở

a. Đọc thông tin

b. THực hiện nhiệm vụ

Trên cơ sở những gì em biết được trong thực tế từ những nhà ở của gia đình em hãy cho biết những điểm jplis và chưa hợp lí trong việc bố trí các khu vực trong nhà ở bảng bằng cách đánh dấu X vào các ô trống tương ứng

Cho biết những điểm hợp lí và chưa hợp lí trong những khu vực nhà sau

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem