Liên hệ thực tế và trả lời các câu hỏi

  • 1 Đánh giá

A: Hoạt động khởi động

  • Liên hệ với thực tế trả lời câu hỏi: Muốn duy trì cuộc sống, con người cần có những nhu cầu tối thiểu gì?
  • Từ các nhu cầu tối thiểu trên, liên hệ với thực tế ở gia đình em hãy xác định: Các khoản chi tiêu trong gia đình

Bài làm:

  • Muốn duy trì cuộc sống con người cần có những nhu cầu tối thiểu như: ăn uống, may mặc, vui chơi giải trí, học tập....
  • Các khoản chi tiêu trong gia đình em bao gồm có:

Khoản chi phí cho học tập

Khoản chi phí dành cho ăn uống

Khoản chi phí dành cho may mặc

Khoản chi phí dành cho vui chơi giải trí

Khoản chi phí dành cho nhu cầu khác

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021