Hoạt động của làng Hòa Bình đã thực hiện quyền nào của trẻ em? Hoạt động trên có ý nghĩa gì?

 • 1 Đánh giá

2. Khám phá

 • Hoạt động của làng Hòa Bình đã thực hiện quyền nào của trẻ em?
 • Hoạt động trên có ý nghĩa gì?

 • Theo quy đinh của pháp luật, những chủ thể nào có trách nhiệm bảo vệ quyền trẻ em?
 • Hãy kể ra một số việc làm thể hiện trách nhiệm của gia đình, nhà trường, xã hội và công dân trong việc thực hiện quyền trẻ em?
 • Theo em, những hành vi xâm phạm quyền trẻ em bị xử lí như thế nào?

Em hãy đọc các tình huống dưới đây và trả lời câu hỏi:


Theo em, thắm có quyền tặng sách cho các bạn vùng sâu vùng xa không? Tại sao?

Chị của Thắm có quyền ngăn cản việc làm của thắm không vì sao?

 • Theo em, trong gia đình Hùng ai thực hiện tốt quyền trẻ em? Vì sao?

 • Vợ chồng bà Mùi vi phạm những quyền trẻ em nào?
 • Theo em, nhà trường và xã hội có trách nhiệm như thế nào trong việc thực hiện quyền trẻ em?

Bài làm:

 • Hoạt động của làng Hòa Bình đã thực hiện quyền được chăm sóc của trẻ em.
 • Hoạt động trên có ý nghĩa: thể hiện lòng yêu thương của cộng đồng dành cho trẻ em, luôn tạo cho các em một môi trường tốt nhấ để phát triển.
 • Theo quy đinh của pháp luật, những chủ thể cơ qua, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân có trách nhiệm bảo vệ quyền trẻ em.
 • Một số việc làm thể hiện trách nhiệm của gia đình, nhà trường, xã hội và công dân trong việc thực hiện quyền trẻ em:

- Tạo điều kiện cho các em được đến trường.

- Mở viện mồ côi.

- Ưu tiên khám chữa bệnh cho trẻ em

 • Theo em, những hành vi xâm phạm quyền trẻ em bị xử lí: tùy theo tính chất và mức độ vi phạm mà xử lí kỉ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật.
 • Chị của Thắm không quyền ngăn cản việc làm của thắm. Vì thắm đang thực hiệm bổn phận chia sẻ giúp đỡ với các bạn khó khăn, đây là việc làm đáng được tuyên dương.
 • Theo em, trong gia đình Hùng ông nội thực hiện tốt quyền trẻ em. Vì ông tạo điều kiện cho Hùng đươc thoái mái tự do vui chơi để có thể phát triển toàn diện hơn.
 • Vợ chồng bà Mùi vi phạm những quyền trẻ em: quyền được học tập, quyền tự do, quyền bảo vệ và chăm sóc. và quyền được vui chơi.
 • Theo em, nhà trường và xã hội có trách nhiệm tạo mọi điều kiện tốt nhất để bảo vệ quyền lợi của trẻ em, có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, bồi dưỡng trẻ em trở thành công dân có ích cho đất nước.
 • 83 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công dân 6 chân trời sáng tạo