[Chân trời sáng tạo] Giải GDCD 6 bài 1: Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 1: Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ trang 5 sgk giáo dục công dân 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Khởi động

• Quan sát những hình ảnh dưới đây và cho biết các hình ảnh đó thể hiện những truyền thống nào của gia đình, dòng họ.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Khám phá

  • Gia đình các bạn Nam, Hà, Khuê có truyền thống gì? Nam, Hà, Khuê tự hào truyền thống nào của gia đình, dòng họ mình?
  • Truyền thống gia đình, dòng họ có ý nghĩa như thế nào với Nam, Hà, Khuê?
  • Các em đã làm gì để phát huy truyền thống của gia đình, dòng họ mình?
  • Nêu suy nghĩ của em về câu nói: những giá trị, truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ sẽ là hành trang vững chắc cho mỗi người bước vào đời?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Luyện tập

Bài tập 1:

Tình huống 1: Em nhận xét gì về thái độ của hoàng? Nếu là bạn của Hoàng, em sẽ khuyên Hoàng như thế nào?

Tình huống 2: Em có suy nghĩ gì về việc làm của bạn Lan cùng gia đình?

? Phân tích ý nghĩa của câu ca dao, tục ngữ mà em thích nhất

Bài tập 2:

• Nếu em là Giang em sẽ ứng xử như thế nào với bạn bè ?

• Em sẽ làm gì để thể hiện sự tự hào về truyền thống của gia đình em?

=> Xem hướng dẫn giải

4. Vận dụng:

• Em hãy giới thiệu về truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ mình hoặc một gia đình, dòng họ khác mà em biết.

• Em hãy vẽ một bức tranh về ước mơ của em trong tương lai để duy trì, phát huy truyền thống của gia đình, dòng họ.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 51 lượt xem