Soạn văn 6 kết nối

Dưới đây là toàn bộ bài soạn sách văn 6 kết nối tri thức với cuộc sống - nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Cách hướng dẫn, trình bày lời giải chi tiết, dễ hiểu. Học sinh muốn xem bài nào thì click vào tên bài để xem. Kết nối tri thức và cuộc sống văn 6 KhoaHoc

DANH MỤC BÀI SOẠN NGỮ VĂN 6 TẬP 1 SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG

Soạn bài 1. Tôi và các bạn

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Bài học đường đời đầu tiên

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Thực hành tiếng Việt trang 20

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Nếu cậu có một người bạn

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Thực hành tiếng Việt trang 26

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Bắt nạt

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Viết một bài văn kể lại một trải nghiệm của em

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Củng cố và mở rộng trang 33

Soạn bài 2. Gõ cửa trái tim

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Chuyện cổ tích về loài người

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Thực hành tiếng Việt trang 43

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Mây và sóng

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Thực hành tiếng Việt trang 47

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Bức tranh của em gái tôi

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ có yếu tố miêu tả và tự sự

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Củng cố và mở rộng trang 56

Bài 3: Yêu thương và chia sẻ

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Cô bé bán diêm

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Thực hành tiếng Việt trang 66

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Gió lạnh đầu mùa

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Thực hành tiếng Việt trang 74

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Con chào mào

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Viết một bài văn kể lại trải nghiệm của em trang 77

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Củng cố và mở rộng trang 83

Bài 4: Quê hương yêu dấu

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Chùm ca dao về quê hương đất nước

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Thực hành tiếng Việt trang 92

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Chuyện cổ nước mình

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Cây tre Việt Nam

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Thực hành tiếng Việt trang 99

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Viết trang 100

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Củng cố và mở rộng trang 106

Bài 5: Những nẻo đường xứ sở

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Cô Tô

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Thực hành tiếng Việt trang 113

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Hang Én

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Thực hành tiếng Việt trang 118

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Cửu Long Giang ta ơi

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Viết bài văn tả cảnh sinh hoạt

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Ôn tập học kỳ I

Phiếu nhận xét môn văn 6 sách kết nối tri thức và cuộc sống

DANH MỤC BÀI SOẠN NGỮ VĂN 6 TẬP 2 SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG

Bài 6: Chuyện kể về những người anh hùng

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Thánh Gióng

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Thực hành tiếng Việt trang 12

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Sơn Tinh Thủy Tinh

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Thực hành tiếng Việt trang 16

Bài 7: Thế giới cổ tích

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Thạch Sanh

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Thực hành tiếng Việt trang 35

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Cây khế

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Thực hành tiếng Việt trang 41

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Vua chích chòe

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Viết bài văn nhập vai nhân vật kể lại một câu chuyện cổ tích

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Củng cố mở rộng trang 55

Bài 8: Khác biệt và gần gũi

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Xem người ta kìa!

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Thực hành tiếng Việt trang 66 tập 2

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Tiếng cười không muốn nghe

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Thực hành tiếng Việt trang 71

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Bài tập làm văn

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng (vấn đề) mà em quan tâm

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Củng cố, mở rộng trang 82

Bài 9. Trái Đất - ngôi nhà chung

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Trái đất - cái nôi của sự sống

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Thực hành tiếng Việt trang 94

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Các loài chung sống với nhau như thế nào?

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Thực hành tiếng Việt trang 99 tập 2

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Trái đất

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Viết biên bản một cuộc họp, một cuộc thảo luận

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Nói và nghe - Trình bày ý kiến về vấn đề môi trường

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Củng cố, mở rộng trang 108

Bài 10: Cuốn sách tôi yêu

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Thách thức đầu tiên Mỗi ngày một cuốn sách

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Thách thứ hai Sáng tạo cùng tác giả

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Ôn tập học kỳ II

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện (một sinh hoạt văn hóa)

[Kết nối tri thức] Soạn văn 6 bài: Củng cố, mở rộng trang 21

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 6