Lấy gương ra soi, quan sát phía trong lỗ mũi của mình, em nhìn thấy gì trong mũi?

  • 1 Đánh giá

5. Thực hành

a. Lấy gương ra soi, quan sát phía trong lỗ mũi của mình

b. Trả lời câu hỏi: em nhìn thấy gì trong mũi?

c. Dùng khăn lau sạch phía trong mũi, em thấy trên khăn có gì?

Bài làm:

a, b. Lấy gương ra soi, quan sát phía trong lỗ mũi của mình, em thấy trong mũi có nhiều lông mũi

c. Dùng khăn lau sạch phía trong mũi, em thấy trên khăn có những cặn bụi bẩn.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn tự nhiên và xã hội lớp 3 VNEN