Lời giải bài 1 Chuyên đề Di truyền và biến dị ở cấp độ tế bào (phần 2)

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Bài 1: Trình bày khái niệm, hệ quả, hậu quả của các dạng đột biến cấu trúc NST.

Nội dung

Mất đoạn

Lặp đoạn

Đảo đoạn

Chuyển đoạn

Khái niệm

Mất một hoặc 1 số gen trên NST.

Một hoặc một số đoạn gen trên NST được lặp lại nhiều lần.

Đoạn NST bị đứt và đảo ngược 1800.

Sự trao đổi đoạn trongn 1 NST hay trên các NST tương đồng.

Hệ quả

Làm giảm số lượng gen trên NST --> mất cân bằng gen.

Tăng số lượng gen.

Làm thay đổi trình tự phân bố của gen.

Làm thay đổi nhóm gen liên kết.

Hậu quả

Thường gây chết với thể đột biến.

Tường cường hoặc giảm bớt sự biểu hiện tính trạng.

Ít gây hại, có thể làm giảm sức sinh sản của sinh vật.

Giảm khả năng sinh sản của sinh vật.

Ví dụ

Hội chứng “mèo kêu” do mất đoạn trên NST số 5.

Ruồi giấm chuyển mắt lồi thành mắt dẹt do lặp đoạn 16A trên NST X.

Đảo đoạn của muỗi góp phần hình thành loài mới.

Côn trùng chuyển đoạn NST dùng làm công cụ phòng trừ sâu bệnh.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021