Lời giải bài 1,2,3 chuyên đề Các quy luật di truyền (phần 1) môn Sinh ôn thi THPT quốc gia

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Bài 1: Ở cà chua A: quả đỏ, a: quả vàng; B: quả tròn, b: quả bầu dục. Cho lai 2 cây cà chua lai với nhau thì thu được F1 gồm: 3 cây quả đỏ-tròn, 3 cây quả đỏ-bầu dục, 1 cây quả vàng-tròn, 1 cây quả vàng-bầu dục. Biện luận và viết sơ đồ lai.

Giải

Xét riêng từng cặp tính trạng ở F1

- Tính trạng màu sắc: Đỏ : vàng = 3 : 1 (theo ĐL phân li) => P: Aa x Aa

- Tính trạng hình dạng: tròn : bầu dục = 1 : 1 (Lai phân tích) => P: Bb x bb

=> Kiểu gen của P là AaBb x Aabb.

Bài 2: Ở một loài động vật, lông đen trội hoàn toàn so với lông trắng. Khi cho con đực lông đen giao phối với con cái lông trắng thì kết quả phép lai đó sẽ như thế nào?

Giải:

- Quy ước gen: A lông đen; a lông trắng.

- Cá thể đực lông đen có kiểu gen là: AA hoặc Aa.

- Cá thể cái lông trắng có kiểu gen là: aa.

- Sơ đồ lai:

*Trường hợp 1: P: AA (lông đen) x aa lông trắng

G: A a

F1: Aa (100% lông đen)

*Trường hợp 2 P: Aa (lông đen) x aa (lông trắng)

G: 1A : 1a a

F1: 1Aa : 1aa

50% lông đen : 50% lông trắng

Bài 3: Trong một phép lai giữa hai cây cà chua quả đỏ, thu được kết quả ở con lai như sau: 315 cây cho quả đỏ: 100 cây cho quả vàng.Hãy biện luận và lập sơ đồ cho phép lai trên, biết rằng1 gen quy định một tính trạng.

Giải:

- Xét tỉ lệ kiểu hình của con lai

Quả đỏ: quả vàng = 1001: 315 = 3 : 1

--> tuân theo kết quả của định luật phân tính của Men Đen.

Vậy tính trạng quả đỏ trội hoàn toàn so với tính trạng quả vàng.

Qui ước gen: A qui định cây hoa đỏ; a qui định vàng.

-Tỉ lệ 3 : 1 (4 tổ hợp) chứng tỏ P có kiểu gen di hợp Aa.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Một số chuyên đề ôn tập môn Sinh lớp 12