Lựa chọn 3 loại thức ăn theo ý thích của em. Ba loại thức ăn bạn chọn đã có đủ chất béo có nguồn gốc động vật và chất béo có nguồn gốc thực vật chưa?

  • 1 Đánh giá

2. Quan sát, lựa chọn và trao đổi

a. Quan sát các hình dưới đây: (trang 26, 27 sgk)

b. Lựa chọn 3 loại thức ăn theo ý thích của em.

c. Trao đổi với bạn:

Ba loại thức ăn bạn chọn đã có đủ chất béo có nguồn gốc động vật và chất béo có nguồn gốc thực vật chưa?

Bài làm:

  • Ba loại thức ăn theo ý thích của anh là: Cá, mứt dừa và phô mai.
  • Ba loại thức ăn này đều có đủ chất béo có nguồn gốc động vật và chất béo có nguồn gốc thực vật

  • 31 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Khoa học lớp 4 VNEN