Mẫu nhận xét môn Âm nhạc tiểu học theo Thông tư 27 Nhận xét học bạ theo Thông tư 27

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Mẫu nhận xét môn Âm nhạc tiểu học theo Thông tư 27 được KhoaHoc đăng tải dưới đây nhằm giúp thầy cô tham khảo để ghi nhận xét, đánh giá về học tập, năng lực và phẩm chất cho học sinh.

Cách ghi nhận xét học bạ môn Âm nhạc theo Thông tư 27

- Thuộc lời ca, hát đúng giai điệu, biết thể hiện sắc thái bài hát

- Biết biểu diễn kết hợp vận động phụ hoạ cho bài hát.

- Biết đọc cao độ, trường độ của các bài Tập đọc nhạc.

- Ghép được lời ca bào Tập đọc nhạc, gõ đệm nhịp nhàng.

- Mạnh dạn , tự tin thể hiện được cảm xúc của mình qua bài hát.

- Hát rõ lời, đúng giai điệu các bài hát, biết kết hợp vận động phụ hoạ.

- Đọc được đúng cao độ và tiết tấu của các bài Tập đọc nhạc.

- Biết đọc cao độ, trường độ, ghép lời ca và kết hợp gõ đệm bài TĐN.

- Hát đúng giai điệu, thuộc lời các bài hát,

Biết gõ đệm theo tiết tấu lời ca, theo phách.

- Biết gọi tên nốt, kết hợp nốt trên khuôn nhạc, hát đúng giai điệu.

- Thuộc lời ca và hát lại được các bài hát đã học kết hợp vận động phụ hoạ.

- Biết giá trị độ dài của hình nốt đã học, biết thể hiện hình tiết tấu có các nốt đã học.

- Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca, nhớ tên và vị trí các nốt nhạc qua trò chơi.

+ Hoàn thành các nội dung của từng bài trong tháng.

+ Biết thể hiện tình cảm của mình vào bài hát.

+ Hoàn thành các nội dung của môn học.

+ Mạnh dạn, tự tin thể hiện bài hát rất hay.

+ Hát đúng lời các bài hát, biết kết hợp vận động phụ hoạ.

+ Hoàn thành các nội dung chương trình của từng bài trong tháng.

+ Biết thể hiện sắc thái tình cảm của bài hát kết hợp với gõ đệm nhịp nhàng chính xác.

+ Hoàn thành các nội dung của môn học. Hát đúng giai điệu và cảm thụ âm nhạc tốt.

Lời nhận xét môn Âm nhạc theo Thông tư 27

Mẫu 1

Hoàn thành tốt

- Thuộc lời ca, hát đúng giai điệu các bài hát

- Biết thể hiện tình cảm của mình vào bài hát.

- Biết thể hiện sắc thái tình cảm của bài hát.

- Biết biểu diễn kết hợp vận động bằng bộ gõ cơ thể cho bài hát.

- Hát hay, biểu diễn tự nhiên.

- Hát đúng lời các bài hát, kết hợp vận động phụ hoạ.

- Cảm nhận được cảnh đẹp có trong bài hát.

- Có năng khiếu hát và biểu diễn đẹp.

- Giọng hát khỏe, trong. Biểu diễn tự tin.

- Hát đúng giai điệu và cảm thụ âm nhạc tốt.

- Biết yêu quê hương đất nước và con người Việt Nam.

- Mạnh dạn, tự tin thể hiện được cảm xúc của mình qua bài hát.

- Mạnh dạn, tự tin thể hiện bài hát rất hay.

- Tự tin thể hiện được sắc thái của bài hát

- Hát hay và kết hợp với gõ đệm nhịp nhàng chính xác.

- Hát đúng giai điệu kết hợp trò chơi âm nhạc.

- Hát lại được các bài hát đã học kết hợp vận động phụ hoạ.

- Ghép được lời ca bài Tập đọc nhạc, gõ đệm nhịp nhàng.

- Đọc đúng cao độ và tiết tấu của các bài Tập đọc nhạc.

- Đọc đúng cao độ, trường độ của các bài Tập đọc nhạc

Hoàn thành

- Biết hát kết hợp vận động phụ họa cho bài hát.

- Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca

- Biết hát bằng nhiều hình thức đơn ca, song ca, tốp ca

- Hoàn thành các nội dung của môn học.

- Biết hát kết hợp với gõ đệm nhịp nhàng chính xác

- Hát đúng lời các bài hát, biết kết hợp gõ đệm.

- Hoàn thành các nội dung chương trình của từng bài trong tháng.

- Thuộc lời ca, hát được các bài hát đã học

- Biết gõ đệm theo tiết tấu lời ca, theo phách.

- Hát to rõ lời, đúng giai điệu các bài hát.

- Thuộc lời ca, hát đúng giai điệu bài hát.

- Biết tên và vị trí các nốt nhạc qua trò chơi.

- Biết giá trị độ dài của hình nốt đã học

- Biết thể hiện hình tiết tấu có các nốt đã học.

- Biết gọi tên nốt, kết hợp nốt trên khuôn nhạc

- Biết đọc nhạc ghép lời ca và kết hợp gõ đệm bài TĐN.

- Biết đọc cao độ, trường độ của các bài Tập đọc nhạc.

Mẫu 2

Hoàn thành tốt

- Hát hay, biểu diễn tự nhiên.

- Có năng khiếu hát và biểu diễn đẹp.

- Giọng hát khỏe, trong. Biểu diễn tự tin.

- Hát đúng giai điệu và cảm thụ âm nhạc tốt.

- Mạnh dạn, tự tin thể hiện bài hát rất hay.

- Biết thể hiện sắc thái tình cảm của bài hát.

- Hát hay và kết hợp với gõ đệm nhịp nhàng chính xác.

- Hát đúng giai điệu kết hợp trò chơi âm nhạc.

- Hát hay, biểu diễn tự nhiên.

- Có năng khiếu hát và biểu diễn đẹp.

- Giọng hát khỏe, trong. Biểu diễn tự tin.

- Hát đúng giai điệu và cảm thụ âm nhạc tốt.

- Mạnh dạn, tự tin thể hiện bài hát rất hay.

- Biết thể hiện sắc thái tình cảm của bài hát.

- Thuộc lời, hát được các bài hát đã học

- Hát đúng giai điệu kết hợp trò chơi âm nhạc.

Hoàn thành

- Thuộc lời ca, hát đúng giai điệu bài hát.

- Biết hát kết hợp vận động phụ họa cho bài hát.

- Hoàn thành các nội dung của môn học.

- Hát đúng lời các bài hát, biết kết hợp gõ đệm.

- Hoàn thành các nội dung chương trình của từng bài trong tháng.

- Thuộc lời, hát được các bài hát đã học

- Biết gõ đệm theo tiết tấu lời ca, theo phách.

- Hát rõ lời, đúng giai điệu các bài hát.

- Thuộc lời ca, hát đúng giai điệu bài hát.

- Biết hát kết hợp vận động phụ họa cho bài hát.

- Hoàn thành các nội dung của môn học.

- Hát đúng lời các bài hát, biết kết hợp gõ đệm.

- Hoàn thành các nội dung chương trình của từng bài trong tháng.

- Thuộc lời, hát được các bài hát đã học

- Biết gõ đệm theo tiết tấu lời ca, theo phách.

- Hát rõ lời, đúng giai điệu các bài hát.

Tham khảo thêm chuyên mục Dành cho giáo viên để cập nhật và tham khảo những tài liệu hay mới nhất.