Mẫu nhận xét môn Thủ công tiểu học theo Thông tư 27 Nhận xét học bạ theo Thông tư 27

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Mẫu nhận xét môn Thủ công tiểu học theo Thông tư 27 được KhoaHoc đăng tải dưới đây nhằm giúp thầy cô tham khảo để ghi nhận xét, đánh giá về học tập, năng lực và phẩm chất cho học sinh của mình theo Thông tư 27.

Hướng dẫn viết nhận xét môn Thủ công theo Thông tư 27

Hướng dẫn viết nhận xét môn Thủ công là một tài liệu vô cùng hữu ích giúp cho các bạn đọc là giáo viên dạy Thủ công dễ dàng đưa ra đánh giá và nhận xét học sinh của mình sau mỗi kỳ học.

- Biết gấp được các đồ vật, con vật theo mẫu.

- Có năng khiếu về gấp giấy.

- Rất khéo tay trong gấp giấy.

- Nắm được kiến thức, kỹ năng cơ bản của môn học.

- Vận dụng tốt các kiến thức vào trong thực hành.

- Biết vận dụng các kiến thức để làm được sản phẩm yêu thích.

Mẫu nhận xét môn Thủ công theo Thông tư 27

Học kỳ I
Mức đạt đượcNhận xét điểm mạnh và các mặt cần rèn luyện
Mã nhận xétNội dung
THoàn thành sản phấm đẹp, sáng tạo.
HSản phẩm hoàn thành đạt yêu cầu.
HHoàn thành sản phẩm đạt yêu cầu.
THoàn thành sản phẩm nhanh, đẹp có sáng tạo.
THoàn thành sản phẩm nhanh, đẹp có sáng tạo.
HHoàn thành sản phẩm. Cần nhanh nhẹn hơn trong các thao tác kĩ thuật.
HHoàn thành sản phẩm theo yêu cầu.Cần nhanh nhẹn hơn trong các thao tác kĩ thuật.
HHoàn thành sản phẩm theo yêu cầu.Cần nhanh nhẹn hơn trong các thao tác kĩ thuật.
HHoàn thành sản phẩm theo yêu cầu.
TKhéo tay, luôn hoàn thành bài nhanh và đẹp. Có mắt thẩm mĩ tốt
THoàn thành sản phẩm nhanh, đẹp có sáng tạo.
TKhéo tay, luôn hoàn thành bài nhanh và đẹp. Có mắt thẩm mĩ tốt
TKhéo tay, luôn hoàn thành bài nhanh và đẹp. Có mắt thẩm mĩ tốt
HHoàn thành sản phẩm đạt yêu cầu.
THoàn thành sản phẩm đẹp có sáng tạo.
HSản phẩm hoàn thành đạt yêu cầu.
HNắm được quy trình gấp, cát dán. Sản phẩm hoàn thành.
HHoàn thành sản phẩm đạt yêu cầu.
TKhéo tay, luôn hoàn thành bài nhanh và đẹp. Có mắt thẩm mĩ tốt
HNắm được quy trình gấp, cát dán.Sản phẩm hoàn thành.
TNắm được quy trình gấp cắt dán.Hoàn thành sản phẩm đẹp sáng tạo.
THoàn thành sản phẩm nhanh, đẹp có sáng tạo.
HNắm được quy trình gấp, cát dán. Sản phẩm hoàn thành.
HNắm được quy trình gấp, cát dán. Sản phẩm hoàn thành.
TKhéo tay, luôn hoàn thành bài nhanh và đẹp.
TKhéo tay, luôn hoàn thành bài nhanh và đẹp. Có mắt thẩm mĩ tốt
TNắm được quy trình gấp cắt dán. Hoàn thành sản phẩm đẹp sáng tạo.
HHoàn thành sản phẩm đạt yêu cầu.
TNắm được quy trình gấp, cắt, dán. Sản phẩm hoàn thành sáng tạo đẹp.
HHoàn thành sản phẩm đạt yêu cầu.
HNắm được quy trình gấp, cát dán. Sản phẩm hoàn thành.
HNắm được quy trình gấp, cát dán. Sản phẩm hoàn thành.
HNắm được quy trình gấp, cát dán. Sản phẩm hoàn thành.
TKhéo tay, hoàn thành sản phẩm đẹp, sáng tạo.
HNắm được quy trình gấp, cắt dán. Sản phẩm hoàn thành.
THoàn thành sản phẩm nhanh, đẹp có sáng tạo.
TSản phẩm hoàn thành đẹp có sáng tạo.
TSản phẩm hoàn thành đẹp có sáng tạo.
HNắm được quy trình gấp, cát dán. Sản phẩm hoàn thành.
TNắm được quy trình gấp, cắt dán, sản phẩm đẹp.
TNắm được quy trình gấp, cắt dán, sản phẩm đẹp.
HSản phẩm hoàn thành đạt yêu cầu.
TCó khiếu thẩm mĩ thực hành gấp cắt dán sản phẩm đẹp.
TCó khiếu thẩm mĩ thực hành gấp cắt dán sản phẩm đẹp.
HSản phẩm hoàn thành đạt yêu cầu.
TCó khiếu thẩm mĩ thực hành gấp cắt dán sản phẩm đẹp.
HSản phẩm hoàn thành đạt yêu cầu.
TSản phẩm hoàn thành đẹp có sáng tạo.
TKhéo tay, luôn hoàn thành bài nhanh và đẹp. Có mắt thẩm mĩ tốt
TSản phẩm hoàn thành đẹp có sáng tạo.
HNắm được quy trình gấp, cắt dán, sản phẩm hoàn thành.
HNắm được quy trình gấp, cắt dán, sản phẩm hoàn thành.
HNắm được quy trình gấp, cắt dán, sản phẩm hoàn thành.
HNắm được quy trình gấp, cắt dán, sản phẩm hoàn thành.
TSản phẩm hoàn thành đẹp có sáng tạo.
TSản phẩm hoàn thành đẹp có sáng tạo.

Tham khảo thêm chuyên mục Dành cho giáo viên để cập nhật và tham khảo những tài liệu hay mới nhất.