Một bạn đóng vai bệnh nhân: Kể những biểu hiện của bệnh?

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Đóng vai bác sĩ

a. Một bạn đóng vai bệnh nhân: Kể những biểu hiện của bệnh?

b. Một bạn đóng vai bác sĩ: Nói tên bệnh hoặc có thể đưa ra lời khuyên giúp phòng ngừa bệnh đó...

Bài làm:

Ví dụ:

Bệnh nhân: Chào bác sĩ, mấy hôm nay tôi cảm thấy người mệt mỏi, ăn không ngon, người gây đi mấy cân và đến tầm chiều thường sốt nhẹ. Bác sĩ cho tôi hỏi, tôi đang bị bệnh gì vậy?

Bác sĩ: Bạn có thể bị bệnh lao phổi. Tuy nhiên, để chắc chắn, bạn cần đi chụp phổi và làm xét nghiệm.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021