Nêu công thức xác định vị trí các cực tiểu giao thoa

  • 1 Đánh giá

Câu 3: SKG Vật lí 12, trang 45:

Nêu công thức xác định vị trí các cực tiểu giao thoa.

Bài làm:

Các cực tiểu giao thoa nằm tại các điểm có hiệu đường đi của hai sóng tới đó bằng một số nửa nguyên lần bước sóng:

d2 d1 = (k + ) .λ ; (k = 0, ±1,±2,...)

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021