Nghe - viết: Chuyện bốn mùa (từ "Các cháu mỗi người một vẻ.." đến "... đâm chồi nảy lộc.")

  • 1 Đánh giá

BÀI VIẾT 1

1. Nghe - viết: Chuyện bốn mùa (từ "Các cháu mỗi người một vẻ.." đến "... đâm chồi nảy lộc.")

2. Chọn chữ hoặc vần phù hợp với ô trống:

a) Chữ ch hay tr?

Trăng ...òn như quả bóng

Lơ lửng ...eo lưng trời

Gió đùa mây ...e kín

Trăng ...ốn vào mây trời.

b) Vần êt hay êch?

Ngoài thêm chênh ch... trăng soi

Sợi vàng d... với muôn loài cỏ cây

Chim rừng cũng m... thôi bay

Chỉ còn tiếng ... đâu đây vọng về.

HOÀNG MINH

3. Chọn chữ hoặc vần phù hợp với ô trống:

a) Chữ ch hay tr?

Cây ...e ....e mưa ...úc mừng cây ...úc

b) Vần êt hay êch?

Chênh l.... k.... quả trắng b..... ngồi b.....

4. Tập viết

a) Viết chữ hoa:[Cánh Diều] Giải tiếng việt 2 bài 28: Các mùa trong năm

b) Viết ứng dụng: Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào.

Bài làm:

1. Nghe - viết: Chuyện bốn mùa (từ "Các cháu mỗi người một vẻ.." đến "... đâm chồi nảy lộc.")

2. a) Trăng tròn như quả bóng

Lơ lửng treo lưng trời

Gió đùa mây che kín

Trăng trốn vào mây trời

b) Ngoài thêm chênh chếch trăng soi

Sợi vàng dệt với muôn loài cỏ cây

Chim rừng cũng mệt thôi bay

Chỉ còn tiếng ếch đâu đây vọng về.

3. a) cây tre, che mưa, chúc mừng, cây trúc.

b) chênh lệch, kết quả, trắng bệch, ngồi lệch.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021