Những thay đổi trong đề thi THPT quốc gia môn Sinh học năm 2017 cần chú ý

  • 1 Đánh giá

Bộ GD và ĐT đổi mới về hình thức thi tốt nghiệp và đại học dành cho học sinh THPT trở thành kì thi THPT quốc gia từ năm 2016 đến nay. Cấu trúc và nội dung thiTHPT quốc gia môn Sinh học có nhiều thay đổi mà các thí sinh cần lưu ý.

1. Đề thi môn Sinh học năm 2017 có gì thay đổi?

  • Các năm trước đây, đề thi môn Sinh học gồm 50 câu trắc nghiệm với thời gian làm bài 90 phút (trung bình 1,8 phút/1 câu). Tuy nhiên với năm 2017, đề thi rút ngắn còn 40 câu trắc nghiệm với thời gian làm bài 50 phút (1,25 phút/ 1 câu). Có thể thấy rằng thời gian làm bài dành cho mỗi câu cũng được rút ngắn nhiều. Vì vậy, số lượng câu hỏi khó trong đề thi cũng sẽ giảm xuống để phù hợp.
  • Theo thông báo mới nhất, trong đề thi sẽ có sự phận bố các câu hỏi theo mức độ nhận thức tăng dần (dễ, trung bình, khó).

2. Phân tích đề thi minh họa của Bộ GD & ĐT

  • Trong năm học 2016- 2017, Bộ GD và ĐT đã đưa ra 3 bộ đề thi minh họa giúp học sinh là quen với những đổi mới và chuẩn bị tốt cho kì thi.
  • Các đề thi minh họa có 62,5% câu hỏi lý thuyết (25 câu) và 37,5% câu hỏi bài tập (15 câu). KhoaHoc phân tích cấu trúc đề thi cụ thể như sau:

Chuyên đề

Số câu hỏi

Mức độ

- Cơ chế di truyền và biến dị

+ Cấp độ phân tử

+ Cấp độ tế bào

4

4

Dễ

- Các quy luật di truyền

9

1-2 câu khó

- Di truyền học quần thể

4

Dễ - TB

- Di truyền học người

2

1 câu khó (phả hệ)

- Ứng dụng di truyền học

1

Dễ

- Tiến hóa

6

Dễ

- Sinh thái hoc

10

TB

=> Các bạn có thể thấy, đa số câu hỏi nằm trong 3 chuyên đề: Chuyên đề di truyền và biến dị, các quy luật di truyền, sinh thái học.

3. Cần làm gì để đạt điểm cao môn Sinh học?

  • Đa số các câu hỏi nằm ở mức độ nhớ - hiểu (dễ, trung bình). Số lượng câu hỏi khó rất ít (10%) và những câu hỏi cực khó không xuất hiện.
  • Tuy nhiên, các bạn không nên chủ quan. Để tránh mắc các sai lầm đáng tiếc trong bài, có thể tham khảo bài viết này

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021