Lời giải câu hỏi 1 chuyên đề Các quy luật di truyền (phần 1) môn Sinh ôn thi THPT quốc gia

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Câu 1: Trình này phương pháp nghiên cứu di truyền học của Menđen.

Giải:

Phương pháp nghiên cứu di truyền học của Menđen:

- Bước 1: Tạo các dòng thuần chủng về từng tính trạng.

- Bước 2: Lai các dòng thuần chủng khác biệt nhau bởi 1 hoặc nhiều tính trạng rồi phân tích kết quả lai ở đời F1, F2, F3.

- Bước 3: Sử dụng toán xác suất để phân tích kết quả lai, sau đó đưa ra giả thuyết giải thích kết quả.

- Bước 4: Chứng minh giả thuyết bằng thực nghiệm.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021