Lời giải bài 1,2 Chuyên đề Di truyền và biến dị ở cấp độ phân tử (phần 1)

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Câu 1: Mã di truyền là gì? Hãy cho biết mã bộ ba mở đầu và kết thúc.

Giải

- Mã di truyền: là trình tự các Nu trong gen quy định các axit amin trong phân tử protein.

+ Mã di truyền là mã bộ ba.

+ Bộ ba mở đầu: AUG (nằm ở đầu 5’)

+ Bộ ba kết thúc: UAA, UAG, UGA (nằm ở đầu 3’)

Câu 2: Hãy cho biết quá tình nhân đôi ADN diễn ra theo những nguyên tắc nào?

Giải

- Quy tắc nhân đội ADN diễn ra theo 2 nguyên tắc:

+ Nguyên tắc bổ sung: A – T (2 liên kết H), G – X (3 liên kết H)

+ Nguyên tắc bán bảo toàn: ADN con có 1 mạch gốc của mẹ, 1 mạch mới được tổng hợp.

Câu 3: Một gen chứa đoạn mạch có trình tự nuclêôtit là

. . . A- G - X - T - T - A - G - X - A . . . .

Xác định trình tự nuclêôtit tương ứng trên mạch bổ sung.

Giải

Theo NTBS các nuclêôtit trên gen liên kết với nhau theo nguyên tắc A liên kết với T, G liên kết với X.

Vậy: Mạch có trình tự: . . . A - G - X - T - T - A - G - X - A . . . .

Mạch bổ sung là: . . . T - A - G - A - A - T - X - G - A . . .

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Một số chuyên đề ôn tập môn Sinh lớp 12