Lời giải bài 5,6 Chuyên đề Di truyền và biến dị ở cấp độ tế bào (phần 2)

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Bài 5: Ở ruồi giấm 2n = 8 có một thể đột biến, trong đó ở cặp NST số 1 có một chiếc bị mất đoạn , một chiếc của NST số 3 bị đảo 1 đoạn , ở NST số 4 bị lặp đoạn . Khi giảm phân nếu các cặp NST phân li bình thường thì trong số các loại giao tử được tạo ra giao tử mang 2 NST bị đột biến chiếm tỷ lệ?

  • Cặp NST số 1, gọi chiếc bình thường là A, chiếc bị mất đoạn là a
  • Cặp NST số 3, goị chiếc bình thường là B, chiếc bị đảo đoạn là b
  • Cặp NST số 4, gọi chiếc bình thường là D, chiếc bị lặp đoạn là d

=> Kiểu gen có dạng AaBbDd, mỗi cặp NST bình thường-đột biến sẽ cho số giao tử mang chiếc NST bình thường và số giao tử mang chiếc NST bị đột biến giao tử mang 2 NST bị đột biến chiếm tỉ lệ: ½ . ½ . ½ . C32 = 3/8

Bài 6: Một thể đột biến chuyển đoạn không tương hỗ giữa cặp NST số 1 và số 3 , cặp NST số 5 bị mất một đoạn các cặp NST khác bình thường Trong cơ quan sinh sản thấy 1200 tế bào bước vào vùng chín thực hiện giảm phân tạo tinh trùng. Số giao tử mang bộ NST đột biến là bao nhiêu?

  • Số giao tử mang bộ NST bình thường chiếm tỉ lệ :1/2 . ½ . ½ = 1/8
  • Số giao tử mang bộ NST bị đột biến là 1 – 1/8 = 7/8
  • 1200 tế bào bước vào vùng chín thực hiện giảm phân tạo 4800 tinh trùng

=> Vậy số giao tử mang bộ NST đột biến là 4800 x 7/8 = 4200

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Một số chuyên đề ôn tập môn Sinh lớp 12