Nông nghiệp Hoa Kì hình thành nhiều ngành sản xuất chuyên canh với quy mô lớn. Giải thích sự hình thành đó? Giải Địa 11 bài 6

Nội dung
  • 1 Đánh giá

KhoaHoc mời các bạn cùng tham khảo lời giải chi tiết cho Câu hỏi trong bài 6 Địa lý 11 được đăng tải dưới đây nhằm học tốt môn Địa 11.

Câu hỏi: Nông nghiệp Hoa Kì hình thành nhiều ngành sản xuất chuyên canh với quy mô lớn. Giải thích sự hình thành đó?

Bài làm:

Nông nghiệp Hoa kì hình thành nhiều ngành sản xuất chuyên canh với quy mô lớn vì:

  • Do đặc điểm sinh thái -> sản xuất nông nghiệp phân bố tập trung tạo thành các vùng chuyên canh với hình thức tổ chức sản xuất chủ yếu là trang trại..
  • Sản xuất nông nghiệp của Hoa Kì có tính chuyên môn hóa cao.
  • Sản xuất nông nghiệp gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ.
  • Nền kinh tế Hoa Kì là nền kinh tế thị trường điển hình nên nông nghiệp phải phát triển theo hướng nông nghiệp hàng hóa.

Giải Địa lí 11 bài 6 được KhoaHoc giải đáp chi tiết trên đây nhằm hỗ trợ học sinh học tốt môn Địa lí lớp 11. Trong chuyên mục Giải Địa lí 11, KhoaHoc giải đáp tất cả các câu hỏi được sắp xếp theo trình tự từng bài học bám sát chương trình học theo SGK chuẩn với lời giải chi tiết, chính xác. Học sinh có thể tham khảo lời giải để hoàn thiện câu hỏi trong bài học với mục tiêu đạt được kết quả cao môn Địa lí 11.

Chủ đề liên quan