Phân tích trường hợp dưới đây để làm rõ giá trị của bố mẹ Hiền? Thế nào là giá trị của con người?

  • 1 Đánh giá

Hoạt động 1: Tìm hiểu giá trị của một người

  • Phân tích trường hợp dưới đây để làm rõ giá trị của bố mẹ Hiền

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải hoạt động trải nghiệm 6: Tuần 8 -  Những giá trị của bản thân [nid:75931]

• Thảo luận:

- Thế nào là giá trị của con người.

- Cách xác định giá trị của một con người

Bài làm:

- Giá trị của con người: sống và làm việc đúng đắn, không đi trái lại với đạo đức làm người, trung thực…

- Cách xác định giá trị của một con người: qua hành động, lời nói trung thực…

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải trải nghiệm 6 kết nối tri thức