Xác định đức tính đặc trưng của từng bạn trong các trường hợp dưới đây?

  • 1 Đánh giá

Hoạt động 1: Tìm hiểu về đức tính đặc trưng

• Xác định đức tính đặc trưng của từng bạn trong các trường hợp dưới đây?

• Thảo luận cách xác định đức tính của mỗi người

Bài làm:

• Đức tính đặc trưng của từng bạn trong các trường hợp dưới đây:

- Hà là người giàu tình cảm, hay quan tâm, giúp đỡ người khác, thương người.

- Tiến là người thẳng thắng và trung thực.

- Phương là người hòa đồng biết lắng nghe và chia sẻ, có tấm lòng thương người.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải trải nghiệm 6 kết nối tri thức