Giải trải nghiệm 6 kết nối tri thức

Giải bài tập, trả lời câu hỏi và hướng dẫn học bài môn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 - Bộ sách kết nối tri thức và cuộc sống. Cách trình bày rõ ràng, dễ hiểu. Học sinh muốn xem bài nào click vào bài đó để xem chi tiết. Giải hướng nghiệp 6 kết nối - KhoaHoc

Giải hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp 6 sách kết nối

Chủ đề 1: EM VỚI NHÀ TRƯỜNG

[Kết nối tri thức] Giải hoạt động trải nghiệm 6: Tuần 1 - Lớp học mới của em

[Kết nối tri thức] Giải hoạt động trải nghiệm 6: Tuần 2 - Điều chỉnh bản thân cho phù hợp với môi trường học tập mới

[Kết nối tri thức] Giải hoạt động trải nghiệm 6: Tuần 3 - Em và các bạn

[Kết nối tri thức] Giải hoạt động trải nghiệm 6: Tuần 4 - Truyền thống trường em

Chủ đề 2: KHÁM PHÁ BẢN THÂN

[Kết nối tri thức] Giải hoạt động trải nghiệm 6: Tuần 5 - Em đã lớn hơn

[Kết nối tri thức] Giải hoạt động trải nghiệm 6: Tuần 6 - Đức tính đặc trưng của em

[Kết nối tri thức] Giải hoạt động trải nghiệm 6: Tuần 7 - Sở thích và khả năng của em của em

[Kết nối tri thức] Giải hoạt động trải nghiệm 6: Tuần 8 - Những giá trị của bản thân

Chủ đề 3: TRÁCH NHIỆM VỚI BẢN THÂN

[Kết nối tri thức] Giải hoạt động trải nghiệm 6: Tuần 9 - Tự chăm sóc bản thân

[Kết nối tri thức] Giải hoạt động trải nghiệm 6: Tuần 10 - Tự chăm sóc bản thân (tt)

[Kết nối tri thức] Giải hoạt động trải nghiệm 6: Tuần 11 - Ứng phó với thiên tai

[Kết nối tri thức] Giải hoạt động trải nghiệm 6: Tuần 12 - Ứng phó với thiên tai (tt)

Chủ đề 4: RÈN LUYỆN BẢN THÂN

[Kết nối tri thức] Giải hoạt động trải nghiệm 6: Tuần 13 - Góc học tập của em

[Kết nối tri thức] Giải hoạt động trải nghiệm 6: Tuần 14 - Sắp xếp nơi ở của em

[Kết nối tri thức] Giải hoạt động trải nghiệm 6: Tuần 15 - Giao tiếp phù hợp

[Kết nối tri thức] Giải hoạt động trải nghiệm 6: Tuần 16 - Chi tiêu hợp lí

Chủ đề 5: EM VỚI GIA ĐÌNH

[Kết nối tri thức] Giải hoạt động trải nghiệm 6: Tuần 17 - Động viên, chăm sóc người thân trong gia đình

[Kết nối tri thức] Giải hoạt động trải nghiệm 6: Tuần 18 - Giải quyết một số vấn đề nảy sinh trong gia đình

[Kết nối tri thức] Giải hoạt động trải nghiệm 6: Tuần 19 - Em làm việc nhà

[Kết nối tri thức] Giải hoạt động trải nghiệm 6: Tuần 20 - Em làm việc nhà (tt)

Chủ đề 6: EM VỚI CỘNG ĐỒNG

[Kết nối tri thức] Giải hoạt động trải nghiệm 6: Tuần 21 - Thiết lập quan hệ với cộng đồng

[Kết nối tri thức] Giải hoạt động trải nghiệm 6: Tuần 22 - Em tham gia hoạt động thiện nguyện

[Kết nối tri thức] Giải hoạt động trải nghiệm 6: Tuần 23 - Hành vi có văn hóa nơi công cộng

[Kết nối tri thức] Giải hoạt động trải nghiệm 6: Tuần 24 - Truyền thống quê em

Chủ đề 7: EM VỚI THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

[Kết nối tri thức] Giải hoạt động trải nghiệm 6: Tuần 25 - Khám phá cảnh quan thiên nhiên

[Kết nối tri thức] Giải hoạt động trải nghiệm 6: Tuần 26 - Bảo tồn cảnh quan thiên nhiên

Phiếu nhận xét môn hoạt động trải nghiệm 6 sách kết nối tri thức và cuộc sống

[Kết nối tri thức] Giải hoạt động trải nghiệm 6: Tuần 27 - Ứng phó với biến đổi khí hậu

[Kết nối tri thức] Giải hoạt động trải nghiệm 6: Tuần 28 - Ứng phó với biến đổi khí hậu

Chủ đề 8: KHÁM PHÁ THẾ GIỚI NGHỀ NGHIỆP QUANH TA

[Kết nối tri thức] Giải hoạt động trải nghiệm 6: Tuần 29 - Thế giới nghề nghiệp quanh ta

[Kết nối tri thức] Giải hoạt động trải nghiệm 6: Tuần 30 - Tìm hiểu làng nghề truyền thống

[Kết nối tri thức] Giải hoạt động trải nghiệm 6: Tuần 31 - Trải nghiệm nghề truyền thống

[Kết nối tri thức] Giải hoạt động trải nghiệm 6: Tuần 32 - Trải nghiệm nghề truyền thống (tt)

[Kết nối tri thức] Giải hoạt động trải nghiệm 6: Tuần 33 - Em với nghề truyền thống

Chủ đề 9: HIỂU BẢN THÂN - CHỌN ĐÚNG NGHỀ

[Kết nối tri thức] Giải hoạt động trải nghiệm 6: Tuần 34 - Em tập làm nghề truyền thống

[Kết nối tri thức] Giải hoạt động trải nghiệm 6: Tuần 35 - Trổ tài chế biến món ăn truyền thống

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 6