[Phát triển năng lực] Tiếng việt 1 bài 21A: Những thanh âm diệu kì

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 21A: Những thanh âm diệu kì trang 24 sgk tiếng việt 1 tập 2. Đây là sách nằm trong chương trình đổi mới của Bộ giáo dục - bộ sách Phát triển năng lực. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết các bé sẽ nắm bài học tốt hơn.

1. Nghe - nói

Chia sẻ với bạn những điều em biết về một loài chim.

[Phát triển năng lực] Tiếng việt 1 bài 21A: Những thanh âm diệu kì

Hướng dẫn:

  • Tôi thích chim sao. Chim sáo có màu đen và hót rất hay.
  • Tôi thích con vẹt. Con vẹt có màu sặc sặc sỡ và có thể học theo tiếng nói của con người.
  • Tôi thích con cò. Con cò có màu trắng, mỏ và chân dài.

2. Đọc

[Phát triển năng lực] Tiếng việt 1 bài 21A: Những thanh âm diệu kì

Câu hỏi:

a. Đọc từng đoạn trong nhóm.

b. Kể tên những vật hòa theo giọng hót của sơn ca.

c. Vì sao sơn ca có giọng hót hay?

  • 1. Vì được mặt trời cho những tia nắng
  • 2. Vì được học cô giáo họa mi
  • 3. Vì bắt chước tiếng suối, tiếng cây cối.

Hướng dẫn:

b. Những vật hòa theo giọng hót của sơn ca là: cỏ cây, hoa lá, dòng suối rì rào.

c. Sơn ca có giọng hót hay vì bắt chước tiếng suối, tiếng cây cối.

3. Viết

a. Chép đoạn 1 trong bài Giọng hót chim sơn ca.

b. Tìm từ ngữ viết đúng (chọn 1 hoặc 2)

Hướng dẫn:

a. Đoạn 1 trong bài Giọng hót chim sơn ca.

Sơn ca có giọng hót hay nhất khu rừng. Khi sơn ca hót, cỏ cây, hoa lá, dòng suối rì rào hòa theo.

b.

[Phát triển năng lực] Tiếng việt 1 bài 21A: Những thanh âm diệu kì[Phát triển năng lực] Tiếng việt 1 bài 21A: Những thanh âm diệu kì

  • Các từ viết đúng: cấp cứu, bưu điện, cái rìu, máy bay, nước chảy, gà mái.

4. Nghe - nói

Nói về một việc mà sơn ca đã làm để có giọng hót hay.

Hướng dẫn:

  • Sơn ca nghiêng đầu lắng nghe tiếng cây cối xào xạc, tiếng suối chảy róc rách và sơn ca bắt chước theo.

  • 90 lượt xem