Phiếu bài tập tuần 26 toán 4 tập hai (Đề B)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 26 toán 4, đề B. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 26. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ B

Phần 1. Trắc nghiệm

1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Các phân số: xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

A.

B.

C.

D.

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a. của một nửa là $\frac{1}{6}$

b. của $\frac{3}{4}$ là 3

c. Một nửa của là $\frac{1}{3}$

d. Một nửa của một nửa là 1

3. Điền dấu ( < = >) thích hợp vào ô trống:

a.

b.

c.

d.

4. Chọn câu trả lời đúng:

Dấu điền vào ô trống là:

A. > B. < C. =

5. Đánh dấu x vào ô trống đặt cạnh đáp số đúng:

Cho phân số . Tìm số tự nhiên sap cho cùng thêm a vào tử số và mẫu số của phân số đó ta được phân số mới có giá trị bằng $\frac{3}{5}$.

A. a = 3 B. a = 5

C. a = 4 D. a = 6

Phần 2. Trình bày chi tiết các bài toán

1. Cho phân số . Tìm số tự nhiên m sao cho khi bớt m ở tử số và thêm m vào mẫu số của phân số đó ta được phân số có giá trị bằng $\frac{5}{9}$

Bài giải:

................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

2. Một người mang trứng đi chợ bán. Lần thứ nhất bán được số trứng. Lần thứ hai bán được $\frac{2}{3}$ số trứng còn lại thì còn 12 quả trứng. Hỏi người đó mang đi chợ bao nhiêu quả trứng?

Bài giải:

................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021