Soạn giản lược bài quan hệ từ

  • 1 Đánh giá

Soạn văn 7 bài quan hệ từ giản lược nhất. Bài soạn theo tiêu chí: đơn giản nhất, lược bỏ những phần không cần thiết. Học sinh sẽ soạn bài nhanh, nắm tốt ý chính. Từ đó giúp em tư duy và đa dạng ngôn từ khi cần diễn giải. Kéo xuống dưới để xem nội dung bài soạn.

Phần luyện tập

Câu 1: Thứ tự các quan hệ từ trong Cổng trường mở ra: của, còn, còn, với, như, của, và, như, mà, nhưng, cũng, của, nhưng, như.

Câu 2: Thứ tự điền vào chỗ chấm là: ...với... và ... với ... với... nếu ... thì ... và.

Câu 3:

  • Câu đúng là: b, d, g, i và l
  • Câu sai là: a, c, e, h và k

Câu 4: Thứ tự các quan hệ từ trong đoạn văn trên: và, còn, như, hễ, thì, với, và.

Câu 5: Trong hai câu trên đều có nội dung nói về việc khen – chê sức khỏe của một người.

  • (1) Nó gầy nhưng khoẻ -> Nhấn mạnh ý nó khoẻ, tỏ thái độ khen.
  • (2) Nó khoẻ nhưng gầy -> Nhấn mạnh ý nó gầy, tỏ thái độ chê

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021