Soạn giản lược bài từ Hán Việt (tiếp)

 • 1 Đánh giá

Soạn văn 7 bài từ Hán Việt (tiếp) giản lược nhất. Bài soạn theo tiêu chí: đơn giản nhất, lược bỏ những phần không cần thiết. Học sinh sẽ soạn bài nhanh, nắm tốt ý chính. Từ đó giúp em tư duy và đa dạng ngôn từ khi cần diễn giải. Kéo xuống dưới để xem nội dung bài soạn.

Phần luyện tập

Câu 1: Điền thứ tự các từ như sau: Mẹ, thân mẫu, phu nhân, vợ, sắp chết, lâm sung, sắp chết, giáo huấn, dạy bảo.

Câu 2:

 • Người Việt Nam thích dùng từ Hán Việt để đặt tên người, tên địa lí vì: từ Hán Việt thường có sắc thái trang trọng cho tên gọi, đồng thời hàm chứa những ý nghĩa sâu xa.
 • Ví dụ: Bảo An, Nhật An, Khiết An, Lộc An (An có nghĩa: bình an, an nhàn, yên ổn)

Câu 3: Những từ Hán Việt đó là:

 • giảng hòa
 • cầu thân
 • hòa hiếu
 • nhan sắc tuyệt trần
 • thiếu nữ...

Câu 4:

 • Theo từ điển:
  • Bảo vệ nghĩa là chống lại mọi sự huỷ hoại, xâm phạm
  • Mĩ lệ nghĩa là đẹp một cách trang trọng.
 • Nhận xét: Việc dùng từ Hán Việt trong 2 câu trên không phù hợp, nó làm câu văn trở nên tối nghĩa.
 • Ta có thể thay "bảo vệ" bằng"giữ gìn"; "mĩ lệ" bằng "đẹp đẽ".

 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021