Ôn tập thi THPT quốc gia môn Sinh chuyên đề Di truyền và biến dị ở cấp độ tế bào (phần 1)Chuyên đề di truyền và biến dị ở cấp độ tế bào (phần 1) 

  • 1 Đánh giá

Chuyên đề Di truyền và biến dị ở cấp độ tế bào gồm 2 phần. Phần 1 sau đây cung cấp kiến thức và các dạng bài tập cơ bản về Nhiễm sắc thể.

Nhiễm sắc thể

I. Lý thuyết

- Kn: Là cấu trúc mang gen, nằm trong nhân tế bào, có khả năng bắt màu đặc trưng với thuốc nhuộm kiềm tính. NST là cơ sở vật chất di truyền ở cấp độ tế bào.

- Cấu tạo gồm phân tử ADN và protein Histon.

- Hình thái: 2 đầu mút và tâm động (eo thắt thứ nhất)

- Cấu trúc siêu vi: nucleoxom --> Sợi cơ bản --> Sợi nhiễm sắc --> Sợi siêu xoắn --> Cromatit

- Chức năng:

+ Lưu trữ, bảo quản thông tin di truyền: do NST là cấu trúc mang gen.

+ Truyền đạt thông tin di truyền: nhờ cơ chế tự nhân đôi của NST.

+ Điều hòa hoạt động của gen: nhờ sự đóng và giãn xoắn của NST.

II. Bài tập

Bài 1: Hãy trình bày các bậc cấu trúc của NST?

Bài 2: Cho biết NST trong các tế bào sinh dưỡng và trong giao tử có gì khác nhau?

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 43 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021