Thảo luận và đưa ra cách giải quyết trong các tình huống sau

  • 1 Đánh giá

Hoạt động 3: Xử lí tình huống khi có vấn đề nảy sinh trong quan hệ bạn bè

  • Thảo luận và đưa ra cách giải quyết trong các tình huống sau:

Bài làm:

• Nếu là Lan em sẽ đến hỏi hương tại sao lại giận mình, và sẽ nói với Hương biết cả Hương và Mai đều là bạn của mình nên mình rất trân trọng tình bạn này và em cũng sẽ dẫn hương tới để giới thiệu với Mai và cùng chơi chung.

• Nếu là Hải em sẽ khuyên Nam nên lo học tập không nên suốt ngày chơi điện tử bỏ bê việc học như vậy, nếu Nam không nghe em sẽ nói với bố mẹ Nam để Nam có thể bỏ điện tử.

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải trải nghiệm 6 kết nối tri thức