Tên món ăn sẽ chế biến. Vì sao lại chọn món ăn này?

  • 1 Đánh giá

TRỔ TÀI CHẾ BIẾN MÓN ĂN TRUYỀN THỐNG

Hoạt động 1: Chia sẻ ý tưởng nấu món ăn truyền thống

Đại diện các nhóm chia sẻ:

• Tên món ăn sẽ chế biến.

• Vì sao lại chọn món ăn này?

• Đã chuẩn bị những dụng cụ lao động, nguyên liệu nào để chế biến món ăn?

• Cách thức chế biến món ăn

• Thành phẩm

• Phân công khu vực chế biến món ăn cho các nhóm

Bài làm:

  • Lựa chọn món ăn mà bạn nấu giỏi nhất để thực hiện, và bắt đầu thực hiện

  • 19 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải trải nghiệm 6 kết nối tri thức