Tìm hiểu xem ở gia đình mình thường lựa chọn sơ chế thực phẩm như thế nào? Đối chiếu cách lựa chọn sơ chế thực phẩm ở gia đình với cách lựa chọn, sơ chế thực phẩm vừa học xem những điều gia đình mình thực hiện đúng chưa, điều nào chưa đúng đề xuất khắc ph

  • 1 Đánh giá

D. Hoạt động vận dụng

Tìm hiểu xem ở gia đình mình thường lựa chọn sơ chế thực phẩm như thế nào? Đối chiếu cách lựa chọn sơ chế thực phẩm ở gia đình với cách lựa chọn, sơ chế thực phẩm vừa học xem những điều gia đình mình thực hiện đúng chưa, điều nào chưa đúng đề xuất khắc phục?

Bài làm:

Gia đình em khi lựa chọn thực phẩm thường chọn thực phẩm tươi, sống không ăn đồ ăn ôi thiu hay có mùi. Những cách lựa chọn và sơ chế thực phẩm của gia đình em cũng tương đồng với những kiến thức ở trên.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021