Em hiểu thế nào là kế hoạch? Cho ví dụ về một bản kế hoạch? Kế hoạch có tác dụng gì khi tiến hành các công việc?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động hình thành kiến thức

  • Em hiểu thế nào là kế hoạch? Cho ví dụ về một bản kế hoạch? Kế hoạch có tác dụng gì khi tiến hành các công việc?
  • Theo em khi tiến hành kinh doanh có nên lập kế hoạch không? Vì sao?

Bài làm:

  • Kế hoạch là những thứ đã được vạch ra, đề ra để thực hiện. Ví dụ là kế hoạch đi du lịch cùng với lớp. Kế hoạch giúp cho việc thực hiện được vẹn toàn và hạn chế rủi ro xảy ra.
  • Khi tiến hành kinh doanh rất cần kế hoạch. Kế hoạch về phương hướng phát triển, chi phí đầu tư....

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021