Soạn văn 7 bài: Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo Trang 138 sgk

  • 1 Đánh giá

Văn bản đề nghị và báo cáo là những dạng văn bản thường nhật trong cuộc sống.Việc luyện tập viết các dạng văn bản này giúp ta nắm được trình tự khi viết. KhoaHoc sẽ tóm tắt những kiến thức trọng tâm và hướng dẫn soạn văn chi tiết các câu hỏi của bài. Mời các bạn cùng tham khảo.

A. KIÊN THỨC TRỌNG TÂM

Phân biệt văn bản đề nghị và báo cáo

  • Giống nhau:

Tiêu chí

Giống nhau

Hình thức

trình bày trang trọng, rõ ràng, sáng sủa theo số mục quy định sẵn.

Chú ý

Thiếu một trong các mục chủ yếu của mỗi loại văn bản.

- Trình bày không cân đối, thiếu sáng rõ.

- Thiếu số liệu, chi tiết cụ thể.

- Những mục cần chú ý là: tên văn bản, nơi nhận báo cáo (đề nghị), người báo cáo (đề nghị), nêu sự việc lí do báo cáo (đề nghị)

  • Khác nhau:

Tiêu chí

Văn bản đề nghị

Văn bản báo cáo

Mục đích

đề đạt nguyện vọng với một người hay một cơ quan, tổ chức có quyền hạn giải quyết nguyện vọng đó

tổng hợp về tình tình, sự việc và các kết quả đạt được của một cá nhân hay tập thể

Nội dung

nêu những dự tính, những nguyện vọng của cá nhân hay tập thể cần được cấp trên xem xét. Đó là những điều chưa thực hiện, là những định hướng ở tương lai.

nêu những sự kiện, sự việc đã xảy ra, có diễn biến, có kết quả làm được hoặc chưa làm được cho cấp trên biết. Đó là những điều đã qua, xảy ra trong quá khứ.

Hình thức

chú ý các mục sau: Ai đề nghị? Đề nghị ai (nơi nào)? Đề nghị điều gì?

Chú ý: Báo cáo của ai? Báo cáo với ai? Báo cáo với ai? Bảo cáo về việc gì? Kết quả như thế nào?

Chú ý

Tên người (tổ chức) đề nghị, nơi nhận đề nghị và nội dung đề nghị là những mục cần chú ý trong văn bản đề nghị

Các kết quả báo cáo bao giờ cũng được nêu rõ ràng với các số liệu chi tiết, cụ thể, tránh tình trạng nói chung chung

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Luyện tập

Bài tập 1: trang 138 sgk Ngữ Văn 7 tập 2

Hãy nêu một tình huống thường gặp trong cuộc sống mà em cho là phải làm văn bản đề nghị và một tình huống phải viết báo cáo (Không lặp lại các tình huống đã có trong sách giáo khoa)

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 2: trang 138 sgk Ngữ Văn 7 tập 2

Từ tình huống cụ thể đó, hãy viết một văn bản đề nghị và một văn bản báo cáp (Chuẩn bị ở nhà để trình bày trước lớp)

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 3: Trang 138 sgk Ngữ Văn 7 tập 2

Chỉ ra những chỗ sai trong việc sử dụng các văn bản dưới đây:

a) Do hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn, một học sinh đã viết báo cáo xin nhà trường miễn học phí

b) Thầy, cô giáo chủ nhiệm cần biết những công việc tập thể lớp đã làm để giúp đỡ các gia đình thương binh liệt sĩ và Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Một học sinh thay mặt lớp đã viết giấy đề nghị với thầy, cô giáo chủ nhiệm về những việc làm trên.

c) Cả lớp đều khâm phục tinh thần giúp đỡ các gia đình thương binh liệt sĩ của bạn H. Bạn ấy thật xứng đáng là Cháu ngoan Bác Hồ. Lớp trưởng thay mặc lớp viết đơn xin Ban Giám Hiệu nhà trường biểu dương, khen thưởng bạn H.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 18 lượt xem
Chủ đề liên quan